Местно самоуправление

Въпроси по местно самоуправление


05.06.2008г. – 2-П-1, 8-11h1.Видове и х-ка на АТЕ - АТЕ са области и общини. Като структури с особено значение, областите и общините са обхванати по-широко от разпоредбите на Конституцията, която определя юридическия им статут, както и статута на органите, които се създават в тях. Областта е дефинирана чрез своята територия, граници, наименование и адм. център. Тя може да се състои от една или повече съседни общини, чиято територия е територията на областта. Наименованието се определя от името на населеното място, което е адм. център. Общината е основна АТЕ в Б-я, в която се осъществява местно самоуправление. Тя е юридическо лице със свои органи, собственост и самостоятелен бюджет, състои се от едно или повече съседни населени места. Наименованието на общината е наименованието на населеното място, нейн административен център.


2.Системи на местното самоуправление - различават се 3 основни системи: англосаксонска (английски) и континентална (френски). 3-та система е смесен тип от 1-та 2-рата. В 1-та система (Великобритания, САЩ, Канада, Австралия) местните представителни органи формално встъпват като действащи автономно в пределите на представените им пълномощия. Прякото подчинение на по-нискостоящите спрямо висшестоящите органи отсъства. Характерна е липсата на местни пълномощни представители в централната власт, оказващи надзор над местните представителни органи. Изолираност на политическите процеси на национално и местно равнище. 2-та с-ма (България, Континентална Европа, Френскоезична Африка, Близкия Изток, Латинска Америка) се основава на съчетаване на прякото държавно управление (държавна администрация по места) и местното самоуправление. На лице е ясно изградена административно–териториална основа на местното самоуправление. Териториалните органи са подчинени на общ публично-правен режим. Характерна е подчертана централизация в организацията и дейността на местното самоуправление. 3-тата с-ма е плод на сближаването на двете предходни системи в развитите демократични държави (Австрия, Германия, Япония, Индия). Важен принцип на системата е представителността на органите, формирани от населението, в резултата на свободни избори.


3.Определение за местно самоуправление според ЗМСМА - местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност (чл.17, ал1).4.Принципи на местното самоуправление -

* самоуправлението на общината е подчинено на собствените интереси и потребности и се диктува от тях;


Други реферати:
Гледка към прозореца на Хизбула
Интернет отразяването на трагедията с автобуса край Ямбол
Медиен анализ
Медиите и демокрацията
Критически дискурсен анализ на статия от вестник „Телеграф”


Изтегли рефератаКритически дискурсен анализ на статия от вестник „Телеграф” - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия