Местоименията в българския език

ПОКАЗАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ


Единствено число

Множествено число

Видове


Форми


Мъжки род


Женски род


Среден род


За трите рода

За близки лица и предмети

Този (тоз)

Тоя

Тази (таз)

Тая

Това (туй)

Тези (тез)

Тия

За далечни лица и предмети

Онзи

Оня


Онази (оназ)

Оная

Онова (онуй)

Онези (онез)

Ония


За признаци

Такъв

Онакъв

Инакъв


Такава

Онакава

Инаква


Такова

Онакова

Инакво


Такива

Онакива

Инакви

За число и количество


Толкова (толкоз) – за единствено и множоствено числоВЪПРОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ


Единствено число

Множествено число

Видове


Форми


Мъжки род


Женски род


Среден род


За трите рода

За лица и предмети

кой

коя

кое

кои

За предметии животни

Какво (що)

За признаци

какви


каква


какво


какви

За притежание

чий

чия

чие

чии

За количество

Колко (колцина – за лица)
OTНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ


Единствено число

Множествено число

Видове


Форми


Мъжки род


Женски род


Среден род


За трите рода

За лица и предмети

който

Която

което

които

За признаци

каквито


каквато


каквото


каквито

За притежание

чийто

чиято

чието

чиито

За количество

КолкотоOTРИЦАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ


Единствено число

Множествено число

Видове


Форми


Мъжки род


Женски род


Среден род


За трите рода

За лица и предмети

никой

никоя

никое

никои

За признаци

никакви


никаква


никакво


никакви

За притежание

ничий

ничия

ничие

ничии

За количество

николко
OБОБШИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ


Единствено число

Множествено число

Видове


Форми


Мъжки род


Женски род


Среден род


За трите рода

За лица и предмети

всякой

всякоя

всякое

всякои

За предметии животни

всичко

За признаци

всякакви


всякаква


всякакво


всякакви

За количество

всичкият


всичката


всичкото


всичките

всички

ВЪЗВРАТНИ МЕСТОИМЕНИЯ


Пълна форма

Себе си – за място на пряко и на непряко допълнение

Кратка форма


Се – за място на пряко

Си – за място на непряко


Пълни форми

Кратки форми

Свой (син) – м.р., ед.ч.

Сина си

Своя (дъщеря) – ж.р., ед.ч.

Дъщеря си

Свое (дете) – ср.р., ед.ч.

Детето си

Свои (деца) – ср.р., мн.ч.

Децата си


ПРИТЕЖАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ


Лице

1 л.

2 л.

3 л.

Мой приятел

Твой приятел

Негов приятел

Наш приятел

Ваш проятел

Техен приятел

Род

М.р.

Ж.р.

Ср.р.

Негов приятел

Негова приятелка

Негово приятелче

Неин приятел

Нейна приятелка

Нейно приятелче

Число

Ед.ч.

Мн.ч.

Мой приятел

Мои приятели

Наш приятел

Наши приятелиКратки форми

Един притежател

Много притежатели

1 л. ми

2 л. ти

3 л. му

Ж.р й

1 л. ни

2 л. ви

3 л. им


НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

Ед.ч.

М.р.

Ж.р.

Ср.р.

Мн.ч.


Ня - кой

Ня - коя

Ня - кое

Ня - кои

Ня - какъв

Ня - каква

Ня - какво

Ня - какви

Не - чий

Не - чия

Не - чие

Не - чииДруги реферати:
Тест за матурата по български език
Тест по български език
Тест по български език
Тест за състезание по български език и литература 2007г
Тест по български език и литература


Изтегли рефератаТест по български език и литература - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия