Метали и приложение

Температура на топене на някои метали

природата химически елементи от групата на металите, които се отличават с висока икономическа стойност.

корозия, имат по-високи точки на топене от други метали и се отличават с блясъка си. Исторически погледнато, ценните метали са били от значение като разплащателно средство, но днес на тях се гледа повече като на инвестиция или индустриални стоки.

златото и среброто. Въпреки че и двете имат приложения в промишлеността, те са повече използвани в бижутерията, за изработване на предмети на изкуството и култа, при сеченето на монети. Други ценни метали са


Други реферати:
Бази данни
Бази данни
Бази данни (свитък от лекции)
Бази данни в Excel
Бази данни и файлова система


Изтегли рефератаБази данни и файлова система - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия