Метална кристална решетка

Кристални вещества

Това са твърди вещества, изградени от един или много кристали. Кристал се нарича твърдо тяло, ограничено от плоски стени, които сключват помежду си определин ъгли. Важно свойство на кристалите, което ги отличава от другите тела с правилна геометрична форма е анизотропията- зависимостта на някои физични и химични свойства от направлението на приложеното въздействие. Например за разрушаване на кристал графит или слюда в една равнина е необходима по-малка сила отколкото перпендикулярно направление. Скоростта на окисление на кристал цинк зависи от това, с коя своя стена той взаимодейства с кислорода.

Друга важна особеност на кристалните вещества е точно определената им температура на топене. При нея свойствата на веществото се променят със скок- от твърдото става течно или обратно. Ако скоростта, с която се внася енергия в кристалното вещество, е постоянна, то неговата температура се изменя.

При останалите видове вещества повишаването на температурата води до постепенно размекване и втечняване, но те нямат определена температура на топене. Такива са например стъклото, полиетиленът, много видове смоли, гресите и др.

Идеални кристали

Анизотропията на кристалните вещества се дължи на тяхната вътрешна структура. Чрез дифракция на рентгенови лъчи от различни видове кристали е доказано експериментално, че те са изградени от правилно подредени в пространството частици, които образуват т.нар. кристална решетка. Това е присъщо на кристалното състояние на веществата


Други реферати:
Граф Монте Кристо-тема и сюжет на романа
Даниел Дефо-Робинзон Крузо-Самотният господар на света
Робинзон Крузо
Хамлет
Даниел Дефо–Робинзон Крузо-Първия реалиcтичен английски роман


Изтегли рефератаДаниел Дефо–Робинзон Крузо-Първия реалиcтичен английски роман - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия