Метални конструкции

Данни за проектиране

  • Надлъжни междуосия

L = 12+0.15*22=15.3 m

  • Напречни междуосия

B = 5-0.06*22=3.68 m

  • Собствено тегло на подовата настилка

gn,пн = 4.5-0.05*22=3.5 kN/m2

  • Експлоатационен товар

qk,n = 12-0.1*22=9.8 kN/m2

  • Кота горен ръб греди

H1=7.5-0.05*22=6.4 m

I. Композиционно решение:


  1. Схема на гредовата конструкция в план

Определяне на а – а=(1-2.5) m - Приемам а=1.7m ,


Други реферати:
Движение при снижение
Генератори
Решаване на статически неопределими ферми
Политически партии и партийни системи
Горка


Изтегли рефератаГорка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия