Методи за изследване динамиката на разходите


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВОМЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА РАЗХОДИТЕ
Други реферати:
Финансово-стопански анализ
Анализ на рисковете по облигационна емисия на АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД
Анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия
Банков анализ
Анализ и оценка на рисковите експозиции


Изтегли рефератаАнализ и оценка на рисковите експозиции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия