Методи за набиране на информация

Беседата представлява диалог между двама души в който единият разкрива психологическите особености на другия, но това става въз основа на разговор.

Използват се и медицински изследвания за получаване на информация за изследваните лица като кръвна налягане и т.н., те имат спомагателна роля, те са скъпи и трябва квалифициран персонал.

При набирането на информация за голям брой случаи (масови) се използват методът на допитване - интервю или анкетата.

Интервюто представлява метод за получаване на необходима информация чрез целенасочен разговор между интервюиращия и респондента. Съдържанието на разговора се определя от проблема, който пък е предмет на самото изследване. Неговата специфика за разлика от обичайния акт за разговор между индивидите се състои във диференцирането на ролите на интервюиращия и респодента. Интервюиращия се явява вадещ, а респондента подател на търсената информация.

С подредбата на въпросите изследователят насочва разговора, а респондента в отговорите си следва избраната насока. Съществува опредалена обратимост в провеждането на разговора в това е главната специфика на метода и това именно го прави метод.

При неформализираното интервю – нито въпросите /последователност, брой,../ нито отговорите се определят преди интервюто. То е беседа в която интервюера има пред себе си само общата тема и подавайки я на респондента му позволява хода на интервюто да създава последователни, вербални ситуации на взаимодействия. Интервюера стимулира отговарянето на респондента без определена последователност на въпросите.Той разширява и задълбочава въпросите които отправя към респондента. За това то е гъвкаво по характер и твърде динамично , но неговото провеждане изисква тънко майсторство и умения от страна на интервюера. Приемуществото е , че ситуацията за провеждане е съвсем естесвена, разговора е свободно общуване между двама души, които споделят по тема на разговора. На респондента се предоставя пълна свобода да говори за това което желае и да развива собствените мисли. Отговорите му са спонтанни, личностни и конкретни. Но свободата на вербалното поведение на респондента е не само достойнство, но и недостатък на неформализираното интервю. То води до това, че в последствие възниква голяма трудност при съпоставяне на резултатите в различни интервюта.

Недостатък са резултатите. Те зависят от интервюиращия и неговите субективни разсъждения. Очевидно, че двама интервюиращи при еднакви целеви теми могат да получат различни отговори от едни и същи респонденти. За това материалите от това интервю се разглеждат като описателни по характер и трудно се подават на обобщения и квалификация/окачествяване/. Този вид интервю се използва в разузнавателните стадии когато обекта се изследва най-общо.


Други реферати:
8а група-групата на благородните газове
Магнезий.Съединения на магнезий
Наркотиците
История 5 клас
История за 9-ти клас.


Изтегли рефератаИстория за 9-ти клас. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия