Методи за набиране на информация

Формализирано интервю е такова при което процеса при задаване на въпроси и регистриране на отговорите е стандартизиран в най-висока степен. При него има последователно съставен план на интервюто, предварително избиране на въпросите и тяхната подредба също важи и за отговорите. Тук се контролират от изследователя, условията и хода на допитването да съпоставя и сравнява. В този вид интервю на стандартизиране се поднасят не само въпросите и отговорите но и получените резултати, но и типа на интервюиращия /пол,възраст/. Поради високата стандартизация дава добра възможност на изследователя бързо да квалифицира отговорите на респондентите за статистическа обработка и анализ. Формализираното интервю е най-често използвания и разпространен метод.

Полустандартизираното интервю е частична стандартизация на интервю. Формата на въпросите е една и съща, но подаването им зависи от интервюиращия

Интервю, при което едновременно се допитват определен брой лица е групово. То е планирана беседа в която изследователя се стреми да предизвика дискусия в групата. Дискусията се води от модератор- той направлява дискусията. Определено се прави запис който се анализира и се отчита дали са стигнали до консенсус или са останали различия по темата. Този метод има предимства.

Лониетюдно /панелна,повторно,многократно/ интервю се използва най-често в изучаване на еволюцията в отношенията на дадена група хора за определен период. То се извършва по един и същи план с едни и същи лица /т.е. извадка с една и съща характеристика/, времето е различно./това се използва/ . Другият вид е с едни и същи лица от първия до последния път на /изследването/ допитването.

Друг метод за масово изследване е анкетата. При този метод отговарянето на поставените въпроси от въпросника става от респондентите, които сами попълват отговорите съобразно собствената си култура, ерудиция, памет. Интервюиращия няма право да променя отговорите във въпросника на респондента. При нея не се достига до пълна възвращаемост на въпросниците. Най-често използваната е индивидуалната анкета. Може да се използва и домашна анкета. В нея има реална опасност от колективно попълване на въпросниците.

Съществува и пощенската анкета, при нея има най-нисък процент на възвращаемост. Друг вариант е пряката групова анкета с урна, при нея едновременно участват от 8-10 до 30-35 души.

Психолозите се отнасят доста критично спрямо интервютата и анкетите. Те смятат , че тази информация е декларативна и за това трудно се приема за достатъчно достоверна. Затова също широко използвано е изследването на отделния случай.В социалните науки се свързва с един единствен индивид, един отделен случай. Такова изследване също така може да се проведе и с група индивиди, които обаче се разглеждат като отделна изследователска единица. Обект на изследване може да бъде и дадена конкретна организация,


Други реферати:
Глобална система за позициониране
Логистиката
Транспортно предприятие
Спедиторски документи
Транспорт. Видове транспорт


Изтегли рефератаТранспорт. Видове транспорт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия