Методи за намаляване вредата от тютюнопушенето1. Използване на фосфорна хартия.

Ако сравним цигарите „Арда” с кутия „Victory” ще видим, че разликата се състои главно в хартията. При цигарите „Арда” се използва обикновена хартия, която удължава периода на пушене, а това е вредно за здравето. Новите хартии (фосфорните), с които се правят цигарите „Victory” намаляват периода на пушене. ИЗползването на фосфорна хартия намалява вредното въздействие от цигарите, а също така се използва рентабилността на отрасъла.

За намаляване вредните въздействия от тютюнопушенето е необходимо обикновената хартия да бъде заменена с фосфорна. За да се запази рентабилност трябва да се увеличи цената на цигарата.

2. Поставяне на вентилируем филтър (перфориран).

Досега „Булгартабак-БТ”АД произвеждаше цигари с вентилируем филтър само за износ, а сега се произвеждат и за вътрешния пазар. Такива са цигарите „GD”. С този филтър пушача поглъща 50% вредни вещества и 50% атмосферен въздух, което е по-безопасно за здравето. За перфориране на филтъра има специална машина, която имитира пушене и контролира точно съдържанието на вредните вещества.

За да запази своята рентабилност „Булгартабак-БТ”АД трябва да увеличи цената на цигарите.

Дължината на една цигара е 3.5см. ако увеличим филтъра с 1см. горивната част ще се намали със същите размери и това ще доведе до по-кратък период на пушене. 1см. на производителя струва 8% от себестойността на една цигара. Това ще рече, че тези 3.5см. са 28% от себестойността на цигарата, а увеличението на филтъра на 4.5см. ще доведе до увеличаване на 36% от себестойността на цигарата. Увеличението на дължината на филтъра ще доведе до увеличение цаната на една цигара. Ако цената на цигарата не се увеличи това шще се жземе от % на печалбата.

3. Да се намали грамажа на тютюна в цигарите.

С намаление на грамажа, пушачите ще поемат по-малко количество вредни вещества. Намаляването на грамажа на тютюна се държи до по-малки разходи (за тютюна и хартията), което ще доведе до намаляване себестойността на цигарата. Така вредното въздействие от цигарата ще се намали и ще увеличи рентабилността на „Булгартабак-БТ”АД.

4. Въвеждане на активен въглен.


Други реферати:
Макроикономическа политика в отворено стопанство
Капиталово бюджетиране
Лихвен суап-приложение и техники за управление на лихвения риск
Косвени данъци-обща характеристика
Доходи от държавни ценни книжа


Изтегли рефератаДоходи от държавни ценни книжа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия