Методи за управление

ТЕМА 10 МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Административни методи за управление Икономически методи за управление


 1. Подбор на подчинените 1. Система за заплащане

 2. Инструктиране 2. Система за премиране

 3. Регламентиране 3. Участие на персонала в собствеността

 4. Контрол и текуща оценка 4. Еднократни (целеви ) награди

 5. Периодична оценка (атестация) 5. Възнаграждение за желано поведение

 6. Разпореждане ( заповед) 6. Възнаграждение за икономия от разходите

 7. Делегиране на пълномощията и 7. Възнаграждение за вътрешно предприемачество

овластяване на подчиненитеСоциално- психологически методи за управление

 1. Личен пример на мениджъра

 2. Професионално отношение към работата ( професионализъм )

 3. Предизвикване на желано трудово поведение

 4. Създаване на условия за саморегулиране на поведението

 5. Модел на големите очаквания

 6. Изграждане на самоуправляващи се групи

 7. Формиране на специфична фирмена култура

 • Административни методи – характеристики

 • имат задължителен характер

 • прилагат се при йерархична организационна структура, в която всеки пряк ръководител има власт над своите подчинени

 • директно въздействие, на подчинените в явна ф-ма се задават изисквания, ограничения и очаквания за тяхното поведение

 • в/у подчинените се упражняват различни ф-ми на натиск, което създава и закрепва у тях чувството на страх от мениджърите.


 • Мениджъра има 3 права: да награждава, да наказва, да изисква


Супервайзър - всяко лице, което има власт от името на работодателя да наема, премества, отстранява от работа, уволнява подчинените. Реагира на техните оплаквания и протести. Изисква се от него да прави самостоятелни преценки.


Други реферати:
Анализи на стихотворения на Яворов
Димитър Талев-Железният светилник
Лицата на гения в публицистиката на Ботев
Какви приказки за тялото ни нашепва Приказка за стълбата на Христо Смирненски
На прощаване-Христо Ботев


Изтегли рефератаНа прощаване-Христо Ботев - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия