Методически указания за проектиране на електрически инсталации в жилищни сгради

Electrical Systems

ИДЕЕН ПРОЕКТ


Инженерингово решение за рехабилитация на трафопостове от електроенергиен пръстен 20kV на пристанище „Варна-запад”ЦЕЛ

На базата на Техническо задание на Възложителя да се изготви проект за рехабилитация, който след защита пред комисия, определена от Възложителя да послужи за основа за работно проектиране и изпълнение на рехабилитацията съгласно представените в Техническото задание изисквания.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Електроенергийният пръстен 20kV на пристанище Варна-запад обхваща шест трафопоста (ТП). Захранването на пръстена е по две кабелни линии – Пристанище-1 и Пристанище-2 от п/ст Повеляново. В нормален режим пръстенът работи с разделна точка в ТП-4.

От ТП се захранват корабни места от 1 до 6, прилежащи сгради и други консуматори на пристанището.

Трафопост ТП-1 е с един трансформатор 1000kVA. Захранва обособени консуматори.

Трафопостове ТП-2, ТП-3, ТП-4 и ТП-5 са с по два трансформатора 1000kVA, работещи в паралел.

От ТП-2 и ТП-3 се захранва първа секция на шинопровод 0,4kV за захранване на кранове. По нормална схема ТП-2 и ТП-3 работят в паралел на страна 0,4kV.

От ТП-3 по отделна кабелна линия се захранва ТП „Оилтанкинг” (един трансформатор 1000kVA).

По аналогичен начин от ТП-4 и ТП-5 се захранва втора секция на шинопровода.

От ТП-5 има резервна кабелна линия към п/ст Първа 20/6kV.

Трафопост ТП-сервизно е с един трансформатор 630kVA и захранва обособени консуматори.

Принципната еднолинейна схема на пръстена в пристанище Варна-запад е показана на схема 1.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪДЕЩАТА СХЕМА

Съгласно изискванията на Техническото задание, за разпределителните уредби 20kV на ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 и ТП-5 се използват комплексни


Други реферати:
Декамерон-Епохата, личността и творчеството на автора
Евангелие на Йоан
Едип и Прометей-прилики и разлики
Едип Цар и Антигона-анализ в таблица
Електра-анализ


Изтегли рефератаЕлектра-анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия