Методология на социалната работа


ТЕМА 1 МЕТОДОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА – ПРИЗНАЦИ, ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА. МЕТОДИ НА СОЦИАЛНА РАБОТА – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ, ИЗИСКВАНИЯ, КЛАСИФИКАЦИЯ. РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИ.

  • МЕТОДОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Социалната работа е разгърната в много направления – наука, производство, услуги, обществени взаимоотношения. Това налага използването на много методи и средства. Чрез методите се предава съдържанието тази работа. Методът е система от приоми, правила, подходи. Той е форма за практическо и теоретическо усвояване на действителноста. Методът е принципът, начинът за постигане на определени резултати. Следователно метод = начин.

  • ПРИЗНАЦИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

1) Те са система за действие с определен порядък и последователност

2) Те имат планов начин на действие

3) те имат предметно съдържание

4) Методът винаги принадлежи на действащото лице

  • ФУНКЦИИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

1) Информационна

2) Обучителна

3) Учебна

4) Ръководна

  • НИВА НА МСР

1) Микро – към отделния индивид

2) Средно – организация, общност

3) Макро – промяна в общия социален порядък

  • КЛАСИФИКАЦИЯ НА МСР

  1. Общи

а) Теоретични и практични

б) Собствени и взаимствани

в) Общи и специфични

2. Частни

промяна

субективност обективност

стабилност

Това е двуизмерен модел – обществото може да се разбере на базата на противоречие м/у силите на промяна и стабилност и между степента на несъответствие между субективния опит и реалността.

а) Външни МСР

-Социалния работник излага вижданията си за проблема на клиента

1
Други реферати:
Методика за калкулиране себестойността на продукцията при многогодишни треви
Метод на счетоводството
Инвентаризиране на активите и пасивите
Концепции за поддържане на капитала и определяне на печалбата
Метод на едностранно счетоводство


Изтегли рефератаМетод на едностранно счетоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия