Микроикономика

Наклонът на кривата на търсенето в даден участък, между две точки, е равен на отношението между промяната на цената (ΔР) и промяната в търсеното количество (ΔQ). Най-високата цена, която платежоспособният потребител е готов да плати за първата единица от стоката се нарича резервационна цена. Това е цената, при която търсенето на стоката клони към нула.

Неценовите фактори, които водят да изместване на самата крива на търсенето са:

1) Доходът на потребителите – изменението на средния доход на потребителите води до увеличаване или свиване на търсенето. Доходът влияе не само върху количествата, но и върху структурата на потребителското търсене. Тук се различават малоценни, нормални и луксозни стоки.

2) Цените на другите стоки

3 ) Очакванията на потребителите

4)Броят на купувачите – определя съвкупното търсене на даден пазар.

5) Вкусовете и предпочитанията на потребителите

6) Пазарното търсене зависи и от това колко неравномерно са разпределени доходите между хората в обществото.

Анализът на факторите на търсенето показва, че тяхното влияние се изразяа в два принципно различни процеса:

- изменение на търсеното количество по самата крива на търсенето вследствие промяна на цената стоката;

- преместване на кривата на търсене на нова позиция в резултат на действието на някой от неценовите фактори върху търсенето.

Движение по кривата Преместване на кривата


Други реферати:
Микроелектроника
Междинно-честотен усилвател
Рупорни високоговорители
Разпространение на електромагнитната вълна в правоъгълен вълновод
Проектиране на цифров филтър


Изтегли рефератаПроектиране на цифров филтър - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия