Микроикономика

В зависимост от поведението: съгласуван и несъгласуван олигопол. При съгласувания олигополен пазар фирмите постигат споразумение от формален (картелен) или неформален (джентълменско споразумение, рингове, пулове) тип, в рамките, на което се задължават да предприемат действия, насочени към оптимизиране на пазара като цяло. Фирмите се съгласяват да съблюдават условията на договарянето (каретелирането) - определения за всяка фирма производствен и търговски дял (квота) и да продават продукцията си на определена от картела цена.Други реферати:
Привлечен капитал
Привлечен капитал
Привлечен капитал на предприятието
Привлечен капитал на предприятието
Разходи за икономически елементи и разходи за бъдещи периоди


Изтегли рефератаРазходи за икономически елементи и разходи за бъдещи периоди - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия