Микроикономика

Пазарно предлагане

Подобно на търсенето, при пазарното предлагане също разграничаваме две основни категории: предлагане и предлагано количество. Предлаганото количество представлява количеството от дадена стока, което производителите са готови и могат да предложат на пазара при определена цена за даден период от време. Предлагането на дадена стока или услуга, от своя страна, представлява количествата, които фирмите са готови и в състояние да произведат и предложат на пазара при различни цени, за даден период от време.

Между предлаганото количество от стоката или услугата и цената съществува устойчива права връзка, позната като закон за предлагането. Според този закон при повишаване на цената, предлаганото количество се увеличава, а при намаляването й – спада.

Движение по кривата Преместване на кривата


Освен цената, влияние върху предлагането оказват и неценовите фактори на предлагането.

1) Цените на производствените ресурси

2) Технологиите

3) Цените на другите стоки, които могат да се произведат с ресурсите, с които фирмата разполага

4) Брой на производителите (търговците)

5) Очаквания на продавачите

6) Държавата

Механизъм на пазарното равновесие

Търсенето и предлагането на всеки пазар не се проявяват самостоятелно и независимо. Те винаги са във взаимодействие. В икономиката терминът равновесие се използва за означаване на такава ситуация, при която икономическите агенти не са принудени да изменят своето поведение. На пазара състояние на равновесие се получава тогава, когато силите на търсенето и предлагането установят такава цена, при която се изравняват търсените и предлаганите количества от дадена стока.


Други реферати:
Анализ и интерпретация на Златното момиче
Анализ и интерпретация на литературната творба Гробът го вика - А.Каралийчев
Анализ на романа на Роберто Савиано - Гомор
Анализ на Хензел и Гретел.
Английски романтизъм - Джон Констабъл


Изтегли рефератаАнглийски романтизъм - Джон Констабъл - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия