Микроикономика

Административно определяне на цените – фиксиране на цените или определяне на ценови под или ценови таван;

Административно въздействие върху търсенето и/или предлагането чрез данъци, субсидии, промяна във външнотърговския режим на страната, намеса на държавата като крупен потребител или производител на пазара и др.

Ценови таван е максималната законово установена цена. Тези цени са по-ниски от равновесните и се прилагат, за да защитят определена група потребители. Резултатът за кратък период е положителен, а отрицателен, когато се въведат за дългосрочен период. Графично въвеждане на ценови таван може да се представи така:

Ценови под е минималната законово установена цена. Най-често се прилага на трудовия пазар и селското стопанство, където администрацията се стреми да стимулира доходите. Графично ценовият под може да се представи така:


Потребителско поведение


Теорията на потребителското поведение е относително обособена част от общата икономическа теория. Тя изследва как потребителите вземат решения за това какво и колко да купуват, ръководени от своите потребности, цели, предпочитания, ограничени от оскъдния си бюджет.

Изходен пункт при определяне поведението на потребителите са потребностите на хората. Под потребност в икономическата теория се разбира състояние на неудовлетвореност, което потребителя иска да преодолее или състояние на удовлетвореност, което желае да удължи или запази. Потребностите на хората не са постоянни, а се развиват във времето. С усложняването живота на хората нараства както размерът на потребностите, така и тяхната структура.


Други реферати:
Средни на гъстота
Алгоритъм-понятие, свойства, видове
Възникване и развитие на статистиката
Методи за оценяване на средните значения
Огледална статистика


Изтегли рефератаОгледална статистика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия