Минало и бъдеще-има ли смисъл историческото познание

Минало и бъдеще: има ли смисъл историческото познание?

Това, което отделя миналото от бъдещето е настоящето, нашето тук и сега. Много често човек забравя тези, които са живяли преди него, но точно нашите предци ни дават ценен опит и знания.

За ползата от историческото познание се говори още по време на Възраждането. По време на петвековното безпросветно съществуване историческата памет съхранява българите като народ. Паисий Хилендарски сочи, че поробените българи не винаги са били роби, сочи, че предците на покорната и поробена рая първи са имали царе, папи и патриарси, най-много земя са владеели българите и то земя, отвоювана в битки. Българите са всявали страх у враговете си, те били малък, но непобедим народ, всички признавали силата и превъзходството им. В хилядолетното развитие историческото познание дава мотив за национална гордост- Златният век по време на царуването на Симеон, създаване на българската държава, създаване на независима църква, утвърждаване на езика, редом до гръцкия, латинския и еврейския, след блестящата беседа срещу триезичниците във Венеция. Паисий е посочил правилния път на българите по време на робството. Дава на българите мотив за гордост, дава им вяра, дава им надежда за спасение -робството не е вечно, освен робство има и свобода. Няма българин, който да е роден свободен и въпреки това някогашният свободолюбив дух у българина е събуден. Споменът за славните времена задължава тогавашните българи да воюват отново за някогашната България. В историческото минало се крие силата ни. Има смисъл историческото познание, защото от една страна то ни дава увереността и самочувствието да продължим напред, а от друга страна то ни предпазва от грешките на предишните поколения. В нашето минало има моменти на големи загуби и на дълбока скръб, тези моменти бележат трайно нашето съзнание – ослепените войници и до ден днешен представляват покъртителна картина, отнемането на невръстни момчета за еничари отново затрогват всеки българин. Такива моменти и наскърбяват, и сплотяват, болката става обща.

Историята ни е поднасяла и добро, и зло. Ако го нямаше злото, как щяхме а оценим доброто. Историческото познание ни е необходимо и сега, и в миналото, за да може да се съхрани българщината.

За мен историческото познание започва с познанието за рода. То е точно толкова ценно, колкото и познанието за миналото на моя народ. Родовата памет и родовата кръв предопределят човешката съдба,но когато търсим предопределение си припомняме неволно и опита, и грешките на предишните поколение.

Любопитно ми е да знам откъде води началото си моя род, винаги ли сме живяли тук или предците ми са дошли тук от друго място. Любопитно ми е


Други реферати:
Проект за логопедичен център
Проект за създаване на компютърна зала в училище
Проект за създаване на компютърна зала в училище
Актуални техники и методи на обучение
Влияят ли медиите на детската агресия


Изтегли рефератаВлияят ли медиите на детската агресия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия