Мисленето като система

следващото и се включва в него и поради това техните места не могат да бъдат разменяни:

1/ Разграничаване на признаците на разглеждания обект – в степен и със сложност, съответстваща на способностите на разсъждаващия субект;

2/ Сравняване на разграничените признаци помежду им;

3/ Абстрахиране от незначителните признаци – отделяне на ненужното, на признаците, не са значими за определяне същността на обекта;

4/ Конкретизиране на значимите за обекта признаци;

5/ Обобщаване въз основа на конкретизирането, т.е. възприемане на обекта като цялостна система със същност, определена на базата на съществените и значими признаци.

Всички тези мисловни звена се разгъват винаги и във всеки момент от ежедневието на човека в будно състояние /по време на сън техният ред може да се наруши/. Те могат да протичат почти мигновено, без да се отчита наличието им, т.е. неосъзнато. Но могат да заемат и значителни периоди от време – от минути до години – според сложността на решавания проблем. Всеки човек може да състави пример и да проследи всички тези процеси в собствената си мисловна дейност.

Мисловният процес се разгъва на етапи, като резултатите от предшестващия етап служат за основа /начало/ на следващия. Т.е. етапите са подчинени на йерархичния принципи образуват възходящ йерархичен ред: по-елементарният етап е основа за по-сложния етап, всеки следващ етап води до все по-високо ниво на обобщение. Броят на етапите зависи от сложността на решавания проблем.

3. Мисленето като способност.


Когато се налага да се групират предмети, явления, понятия това става според различни критерии, главно според техните съществени признаци. Но освен критерия същественост съществува и друг важен критерий – сила на признаците. Според него се различават силни и слаби признаци. Силни признаци са тези, които са закрепени от ежедневната практика на субекта и поради това лесно се актуализират. Слаби са признаците, незакрепени от


Други реферати:
Рицарството
Руската диаспора
Френската Революция
Театърът през вековете
Тракийски съкровища


Изтегли рефератаТракийски съкровища - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия