Мисленето като система

равновесието на връзката между свързващи се обекти, като гъвкавостта е условие за способността за корекция.

Способността за разбиране е обобщена способност, включваща горните способности.


Способността за доказателство включва изцяло способността за разбиране и съставните й способности, особено способността за алтернативно мислене, което при доказателството не е задължително да е механизъм на корекцията, а е механизъм за подбор на правилното решение, без да е било стабилизирано неправилно решение. Доказателството се осъществява по механизма теза – антитеза.

В мисленето като способност се включват и други аспекти: организация на мисленето като способност, логически закони, логически грешки и логически максими, съдържащи условия за правилно мислене.

При организацията на мисленето като способност участват способностите на вниманието и паметта в техните произволни разновидности – произволно внимание и произволна памет. Т.е. в мисловния процес се вплитат процесите на вниманието, паметта и волята; в мисленето като способност се вплитат способностите на вниманието, на паметта и на волята.
4. Логически категории на мисленето.


Терминът категория е широко понятие, което изразява най- общите и съществени признаци и отношения на предметите и явленията. Но в групата на логическите категории се включват и понятия с по-тясно, по-определено съдържание, с по-конкретно теоретично и практическо значение.

Някои от основните категории в логиката са:

Мисъл – резултат от процеса на мисленето под формата на съждение или понятие;

Съждение – форма на мисълта, в която се утвърждава или отрича нещо относно предметите и явленията;

Умозаключение – форма на мисленето, в резултат на което от няколко известни и определени съждения се получава ново съждение, в което се съдържа ново знание;


Други реферати:
Капиталово бюджетиране
Методика на финансов анализ. Видове печалба. Финансова и капиталова структура. Финансов ливъридж (лост)
Модели за управление на паричната наличност
Сметки на платежния баланс
Стойност на парите във времето. Бъдеща и настояща стойност


Изтегли рефератаСтойност на парите във времето. Бъдеща и настояща стойност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия