Мисленето като система

Анализ – метод на изследване, при който изучаваният предмет мислено или практически се разчленява на съставните си елементи – признаци, свойства, отношения;

Синтез – мислено съединение на частите на предмета, разчлене в процеса на анализ, установяване на отношенията между частите и познанието на предмета като единно цяло;

Аналогия – подобие, сходство на предмети или отношения, които сами по себе си са различни

и др.ЛИТЕРАТУРА


  1. БЕЛОВА О.В. Общая психодиагностика. Методические указания. Новосибирск, Научно-учебньiй центр психологии НГУ, 1998

  2. КОНДАКОВ Н. И. Логический словарь – справочник. М., Наука, 1975

  3. МЕЧКОВ К. Психиката – същност, структура, организация, дезорганизация. В. Търново, „ПИК”, 1995

  4. МЕЧКОВ К. Медицинска психология. В Търново, „ПИК”, 1995

  5. ПЕТРОВСКИЙ А. В., ЯРОШЕВСКИЙ М.Г. Психология. Словарь. М., 1990

6. СУСЛОВ В. И., ЧУМАКОВА Н.П. Психодиагностика. Учебное пособие. СПбРИО, СП ГУ, 1992


Други реферати:
Социалдемокрацията и обществото на благоденствието
Освободителната война
Сталиниския социализъм в България
САЩ и СССР през Студената война. По-спокоен ли е бил светът
Средновековна България


Изтегли рефератаСредновековна България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия