Младежка субкултура (лекция)

APLB409 Човекът – възраст и поколение


Младежка субкултура (лекция)

1. Контекст

Младите по света споделят едни и същи интереси към:

  • интензивен живот, секс, тръпка, пари, хубаво облекло,

  • забележимост чрез музикално и спортно развитие.


Изследване на Клод Ривиер върху европейските младежи:

  1. Дали удоволствието от крайностите в спорта, играта, вакханалията, насилието може да се омекоти чрез някакъв профанен (нескрален) обред и дали празникът не носи риск в себе си?

  2. Защо в съвременните общества младостта се приема като период на социализация чрез училището и играта и рисковете от преминаването на граници,, липса на отговорност и излищъци от енергия в играта навеждат в анализите към дисфункционалното и пренебрегват функционалното?


Изследването не засяга “черната дупка на дрогата”, нито “изпадналите” или “изключените”. Интересът е насочен към преминаването на мярката в играта, празника, удоволствието.


Необходимо е да се отбележи, че казаното за младите:

  • не засяга всички млади;

  • празникът и играта не покриват младежкото всекидневие;

  • много празници, спортове, музикални събития и др. не са френетични, не отвеждат към оргии, към трансгресия, към първичния хаос;

  • терминът обред не се обвързва в случая с религиозния контекст, а като профанен – система от индивидуални или колективни поведения, относително кодифицирани и с основа на телесно поведение (словесно, жестово, определена телесна позиция), което се повтаря, със силна символна стойност и често емоционално, обвързано ментално, евентуално несъзнавано, но свързано с митове или ценности засягащи


Други реферати:
Общински съвет-състав, структура, компетентност
НОРМАТИВИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ
Управленска информационна система на фирма Мес-Ко ЕООД
Управленска информационна система на Комеко АД
Процесорен възел 8-12-16-разредна комбинационна АЛС с последователен пренос за изпълнение на аритметични и логически микрооперации ИС 74181


Изтегли рефератаПроцесорен възел 8-12-16-разредна комбинационна АЛС с последователен пренос за изпълнение на аритметични и логически микрооперации ИС 74181 - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия