Модели на мотивация в практиката на управлението, техники на мотивиране

8Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър" – Варна


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА “АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплина: ” Психология на управлението

На тема: “ Модели на мотивация в практиката на управлението. Техники за мотивиране”Варна


Други реферати:
Обществени структури на българите през средните векове
Априлското въстание
Дядо Горио-този Христос на бащината любов
Дон Кихот и Ренесансът
Дон Кихот-като вечен сюжет


Изтегли рефератаДон Кихот-като вечен сюжет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия