Модели на потребителско поведение

Модели на потребителско поведение, детерминирани от икономиката:

Рационален модел- строго пресметнато закупуване; господства принципът за изгодата/ печалбата; първо сегашна, после бъдеща перспектива; загуби- по-малки загуби, по-малко охарчване; характерен е за хора с липса на средства; прецизни разчети; големи финанси – привърженици на разумно изразходване;

Инвариантен модел- няколко възможности за закъпуване на това, което му се струва най-подходящо; избор на поведение-възможности на богатия пазар; сравнително висок ик. статус; проявява се в подчертана динамика в пазарната ситуация; резки промени в пазара – налага резки промени в покупките; оказва се влияние от платежоспособност, експектации, мотивация, решения за купуване; промените са едно посочни и в малък интервал;

Модел на потребителско поведение на Ф.Котлър(рекламно провокиран модел)- прилага се в теорията и в практиката на мениджмънта; маркетингови проучвания и марк. политика на фирмата; проучва се чувствителността на потребителя от различни външни въздействия, целящи поощрение на потреб. търсене; по-конкретн - чувствителност на потреб. към рекламни действия; формиране на желание и решение за закупуване на рекламираната стока; той е рекламно провокиран модел; желан краен резултат от търговската реклама;

Модел на прделната полезност- потребителят купува това, което му носи максимална полежност и му е крайно необходимо; демонстрира прецизно пресметнато ик. поведение; не купува излишни или малко полезни; подчертано практичен/прагматичен модел на потребителско поведение;

Модел за ресурсно осигуреното потребителско поведение- при потребители с висок ик. статус; важно – собствениците на тези средства имат мотивация да ги харчат; купуват много скъпи стоки и услуги – епикурейски модел, който внася колорит и оживление на пазара;


Други реферати:
Агротуризъм
Анализ на аграрната политика в България
Анализ на една производствена система
Анализ на земеделската производителна система
Бизнес план за производство на пчелен мед в Пловдивска област


Изтегли рефератаБизнес план за производство на пчелен мед в Пловдивска област - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия