Може ли икономиката да обедини Европа

Може ли икономиката да обедини Европа?

Икономическото обединение е труден и динамичен процес, който би се реализирал бавно и поетапно като неговите компоненти биха могли да поставят едни успешни основи. Еврото е един от аспектите, част от икономиката, които са основни за обединението на Европа. Общата валута помага на 16 страни да плуват успешно срещу световната финансова криза. Еврото е една от най-младите парични единици в света, появила се официално на 1 януари 1999 г. и влязла в масова употреба на 1 януари 2002 г. То се явява наследник на друга парична единица - екю. Еврото (банков код: EUR, валутен знак: €, мн. ч.: евро) е валута на 16 държави от Европейския съюз: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Словакия, Финландия и Франция, известни още като Еврозона, с общо население от 320 милиона души. Еврото обаче е предпочитана чужда валута във всички 27 държави от ЕС, а също така в Черна гора и в Косово. Същото се отнася и за африканските държави, бивши френски колонии. Като съберем всички, които използват еврото, получаваме над 500 милиона души на три континента. Затова бихме могли да кажем, че то е основният компонент в сложната структура икономическото обединението. Използва се като официална валута и в Монако, Сан Марино и Ватикана, като тези страни са лицензирани от Европейската централна банка да пускат в обръщение собствени монети, въпреки че не са членове на Европейския съюз. Еврото се администрира от базираната във Франкфурт Европейска централна банка (ЕЦБ) и централните банки на страните от Еврозоната. То е резултат от най-значителната парична реформа в Европа от времето на Римската империя. Въвеждането на обединената валута е ключов елемент от европейската интеграция. За въвеждане на единна европейска валута са били необходими няколко десетилетия подготовка, като началото може да се приеме подписването на Римския договор през 1957 г., който създава Европейската икономическа общност. Основите на икономически, валутен и политически съюз се поставят с подписването на Маастрихтския договор през 1992 г., а заедно с това се създава и единната европейска валута. През 1995 г. на Европейския съвет в Мадрид страните членки приемат единодушно названието “евро”. Последната фаза от проекта за обща европейска валута започва на 1 януари 1999 г., когато обменният курс на валутите на 11 страни от Европейския съюз се фиксират към еврото и те се превръщат в негови подразделения. След тази дата всички курсове се изчисляват въз основа на еврото и всички банкови операции се осъществяват в тази валута. По-късно през 2001 г. Гърция се присъединява към Еврозоната и става дванадесетата страна, в която еврото е официална валута. Най-новата парична единица посрещна 2009 г. и като най-стабилната валута в света. Еврото преплува финансовата криза по-добре в сравнение с долара и британския паунд. Най-важното обаче е, че броят на държавите, които искат да заменят собствените си валути с него, нараства. Жозе Барозу: Еврото е повече от стабилно. Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу обяви в разгара на финансовата криза, че има твърдо доверие в стабилността на общата европейска валута и в способността й да създава икономическа среда в ЕС, която има 3 ключови параметъра - ниска инфлация, ниски лихвени проценти и стабилност на потребителските пазари. Според Барозу след въвеждането му стабилното евро е помогнало за създаването на повече от 16 милиона работни места в Европа. Едно от най-важните следствия обаче е, че се намаляват загубите на бизнеса при трансгранични търговски операции. Като използват еврото, фирмите в ЕС не губят пари от курсови разлики. Еврото осигурява защита на бизнеса от разликата във валутните курсове". "Ще го кажа просто - еврото работи добре". Начинът, по който през 2008 г. еврото се справи с финансовата нестабилност в Европа и с финансовата криза, е забележителен.   Остров на стабилност за малките държави, които са защитени от финансови и валутни трусове, дори при по-остри икономическите кризи. През 2009 г. Еврозоната посреща нов член - Словакия. Други девет от страните в източната част на ЕС се подготвят да се присъединят към еврото през следващите шест години. Най-голямата от тях е Полша - страна, чийто политически елит дълго време бе против изоставянето на злотата. Освен добри години еврото преживя и моменти на несигурност. Такъв бе датският


Други реферати:
Организационна структура на управление на предприятието
Счетоводна политика за отчитане на разходите свързани с доходите на наетите лица
Същност, съдържание и представяне на счетоводния баланс
Социалноосигурителни отношения в предприятието на едноличния търговец-физическо лице и методология на създаване на счетоводна информация за тях
Печалбата-двигател на търсенето и предлагането на капитали


Изтегли рефератаПечалбата-двигател на търсенето и предлагането на капитали - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия