Монополистична конкуренция

Монополистична конкуренция

Напазарите с монополистична конкуренция се продават диференцирани стоки и услуги,функционират множество продавачи и купувачи,липсват бариери,влизането и излизането на пазара е свободно и т.н.Вследствие на това,че всяка фирма произвежда и продава трайно различима от купувачите стока,отделната фирма придобива възможност да въздейства върху цената.


На пазарите с монополистичн конкуренция става дума именно за различими , а не за различни стоки и услуги.Това са стоки и услуги, намиращи се в една и съща област на полезността на потребителите, като изпълняват една и съща или близка функция.В същото врме потребителите диференцират тези стоки и услуги по техните обективни свойства и параметри,технически параметри, хранително-вкусови качества, специфично рекламно представяне и т.н.


В следствие на всичко това фирмите,които разчитат на диференцията на стоките и услугите,успяват да сформират свой пазаран сегмент, да привлекат свой контонгент купувачи,да формират и използват определени специфични условия за своята дейност.По-нататък всяка фирма започва да изпозва търговска марка,която запазва изключителността на произведената от нея продукция.Наличието на много производители обаче изисква система за осведомяване и убеждаване на потребителите в качеството на произведената стока.Оттук рекламата става абсолютно необходима за спечелване на пазарен дял.В този смисъл анализът на монополистичната конкуренция и на предлагането е насочен предимно към отделната фирма.


Купувачите,виждайки разликите на предлаганите стоки, са готови да платят различни цени за тях.При незначително снижение на цената на своята стока всяка от фирмите е способна да привлече към себе си от конкурентите малка част купувачи.При понататъчно намаление на цената

фирмата привлича все по-голям брой купувачи от конкуренцията.

По същия начин ако дадена фирма реализира големи печалби от продажбата на своя диференциран продукт,може много нови фирми да започнат производството на този продукт под друга търговска марка и частични изменения в него.Ако те не успеят да се наложат на пазара, свободно могат да се преориентират към друго производство.


Монополистичната конкуренция поставя тежестта при ценообразуването,

върху търсенето, върху степента на неговото задоволяване. Фактори за ценообразуването са доходите на потребителите,заетостта им,обществения им статус.Освен тези социално-икономически фактори роля при


Други реферати:
Казуси за делово общуване и водене на преговори
Конституцията-основен закон
Лекции по бежанско право
Осигурително право-пенсии за осигурителен стаж и възраст
Лекции по право-малолетни и непълнолетни


Изтегли рефератаЛекции по право-малолетни и непълнолетни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия