Моята позиция по проблема за произхода на човека

2.ТЕОРИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА ЧОВЕКА


Една от първите теории за произхода на живота е тази за божественото начало. Според написаното в Библията сътворението на света е дошло от Бог за 6 дни, всеки с продължителност от 24 часа. Първо Бог създал небето и Земята, въздуха и водата, деня и нощта, растенията и животните и накрая самия човек. В Библията са взаимствани данни за сътворението на света от древновавилонски и древноегипетски митове, които разкриват древните представи за възникването на света – смес от фантастика и мистицизъм.

Тази теория завладява умовете на хората, тъй като според тях сътворението е процес, протекъл еднократно и е бил недостъпен за наблюдение. Така цялата теория се изнася извън рамките на научните изследвания.
Друга теория, разпространена в древен Китай. Вавилон и Египет е тази за произволното самозараждане. Пръв неин последовател е Аристотел. Според неговата хипотеза определени “частици” вещество, съдържат някакво “активно начало”, което при подходящи условия може да създаде жив организъм. Според тази теория животът се е зародил от неживата материя без участието на свръхестествени сили, а с помощта на слънчевата светлина и влагата. Тази идея била широко разпространена и толкова убедителна, че за самозараждане се говори не само в легенди и митове, а се давали рецепти за зараждане на мухи, мишки и дори за човек – “хомункулус”.Известният учен Ван Хелмонт също бил завладян от тази идея и описал експеримент, в който за три седмици създал мишки.За това били необходими мръсна риза, тъмен шкаф и житни класове.За активно начало в процеса на зараждане на мишките Ван Хелмонт считал човешката пот.

Други реферати:
Информация за инвеститора на ценни книжа - Висше училище по застраховане и финанси
Корпоративно подоходно облагане
Кредитиране
Ликвидност
Бенчмаркинг


Изтегли рефератаБенчмаркинг - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия