Моята позиция по проблема за произхода на човека


3.Теория на Чарлз Дарвин.


Великият англичанин Чарлз Роберт Дарвин идва до убеждението, че постепенно, вследствие продължителен процес на изменения, усложнения, преобразования и развитие от първичните най-прости организми се образува сложният и многообразен растителен и животински свят. Още преди него някои естественици, като дядо му Еразъм Дарвин и Ламарк, се обявяват против учението за неизменчивост на видовете. Но едва Чарлз Дарвин успява да приведе убедителни, неопровержими доказателства за еволюционния процес


През 1859 година Дарвин издава книгата си “Произход на видовете”, в която излага своята еволюционна теория. Основни положения в неговото учение са следните. Видовете растения и животни не са постоянни, а се изменят, като живеещите в наши дни организми произлизат от други, живели преди тях. В природата има борба за съществуване и победители в нея излизат най-добре приспособените организми. Това става чрез естествен отбор, който лежи в основата на еволюционния процес.


През 1871 г. публикува друго голямо съчинение по теория на еволюцията – “Произход на човека и половият отбор”, където доказва, че човекът е произлязъл от човекоподобна маймуна, а не е създаден от бога.
Учението на Дарвин е посрещнато враждебно от различни консервативно идеалистическите и религиозни заблуди и днес е всепризнато във всички културни страни на света


Дарвиновото учение поставя и следния въпрос: ако всички организми на Земята – измрели и днес живеещи – са произлизали винаги от някакъв по-стар от тях вид, то как са се появили първите живи същества на нашата планета? Този въпрос би могъл да има два отговора. Единият от тях е, че тези организми са се самозародили върху нашата планета, а вторият – че първите организми на Земята са попаднали на нея отвън, т.е. от космическото пространство.
Други реферати:
Фактори и условия за развитие на туризма в област Стара Загора
Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети
Системи за финансово управление и контрол – като обект на външен одит
Техники за финансиране на фирмата
Управление на фискалните плащания на фирмата по закона за корпоративното доходно облагане


Изтегли рефератаУправление на фискалните плащания на фирмата по закона за корпоративното доходно облагане - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия