Моята позиция по проблема за произхода на човека

4.Най-добре е заедно със Сократ да признаем: "Ние знаем, че нищо не знаем".

``ОТКРИВАНЕ НА ЕДИННИЯТ``


Независимо дали става дума за мирозданието или за принципите на неговото познание, така нареченият проблем на началото излиза на преден план и сам става начало на философстването. Там където философът говори за "безосновността" или за "безначалието" на неговата позиция, философията свършва, а по-вярното е, че тя въобще не е и започвала. Защото предметът на философията се явява именно търсенето на основите на битието на човека и света.

Още древните мислители поставили въпроса за това, какво трябва да се счита за начало на всички неща, първопричина и първостроеж на мирозданието. Междинният резултат на техните търсения е довел до извода за невъзможното свеждане на цялото многообразие на нещата до нещо единично, до някаква природна стихия или отделен елемент на битието. Наистина, ако сведем многообразието към единичното, не ще съумеем да извършим обратната операция: да изведем многообразното от единичното.

Затова вторият и главен резултат на философските търсения в древността се заключава в това, че за познаването на началото е необходимо многообразието на единичностите да бъде сведено към тяхната всеобща основа. При това, разбира се, логично-намерената всеобща основа трябва да съответства на обективната природа, на същността на реалното цяло.

Така Парменид стигнал до заключението, че абсолютно общото за всички разнородни неща и явления може да бъде само това, че всички те "са", "съществуват", "имат битие". Но какво е това "битие", което не притежава нито грам вещественост? Очевидно това е мисълта. Следователно, битието и мисълта са тъждествени, а това означава в крайна сметка, че в основата на чувственото многообразие на света лежи Единното Битие, тъждествено на Единната Мисъл.

Би било неразумно да се оспорва идеята за първичността на единното в сравнение с многообразното. Разбираемо е, че единното и множеството са свързани неразривно, но тогава и самата тяхна връзка трябва да бъде по някакъв начин единна.

Други реферати:
Лекции по счетоводство на аграрното предприятие-Дълготрайни биологични активи-същност, квалификация, оценка
Корпоративно счетоводство
Клонове на стопанската отчетност
История на счетоводството
Ликвидност на активите на фирмата


Изтегли рефератаЛиквидност на активите на фирмата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия