Моята представа за бъдещия ни дом


Моята представа за бъдещия Ни Дом

Есе


Какъв ще е нашият свят след години? Как ще живеем? Къде ще се намираме? Какви ще сме и ще бъдем ли наистина щастливи?

Едва ли някой някога се е замисял над това как ще протече животът му занапред. Всеки от нас е прекалено зает и обсебен от „идеите” на заобикалящото ни Модерното общество. Новостите, които то носи разклащат основите на традиционните и общориети природни закони. Естествените процеси, които човечеството следва от години търпят необратими промени, а наред с това постиженията на Новото време не само че не успяват да осъществят положителният си замисъл,а вместо да подобрят и улеснят живота на обикновения човек, те всъшност застрашават здравето и сигурността му. Ярък и ужасяващ пример за това е чернобилската атомна електроцентрала в Украйна, аварирала на 26 април 1986г. Съзададена и замислена да бъде в полза и помощ на човека, тя разрушава и убива стотици семейства, а други хиляди такива са обречени на смърт и страдание, причинени от болести, сполетели ги в следствие на радиоактивните отпадъци, попаднали на територията на половин Европа.

В съвременния живот ние ползваме благата и богатствата на природата. Черпим енергия и живот от нея. Модерното общество, в което живеем днес ни налага експолатацията и видоизмяната на природата, така че oт нашите привидно “безкористни и добронамерени” дайствия настъпват необратими процеси, които нарушават баланса, по този начин изчезват различни видове растения и животни, което от своя страна води до нарушаване на равновесието между човек и природа. Следствия от нарушения екологичен баланс са парниковият ефект, глобалното затопляне, появата на различни болести при хора и животни, както и изчезването на различни видове живот. Преди векове човешкият род също е използвал благата на природата, но я е изолзвала така, че след това тя да бъде в състояние да се възстанови. Представете си какво ще се случи с природата след години, щом за период от няколко века тя е вече на ръба да загине, ако човечеството продължава да използва благата й и не й позволява да се възстанови след това - до няколко години нашата природа вече няма да я има във вида, в който я виждаме днес. А щом природата изчезне, ние няма да съществуваме дълго без нея, защото бяланса между човек и природа ще изчезне, а нарушен ли се той – човечеството също ще загине. Ако обаче ограничим използването на природата, тя ще има необходимото време да се възстанови. Така, по този начин колелото на баланса между човек и природа ще се върти бавно и равномерно. Следователно разнообразието от видовете живот ще се запази, а по този начин и човешкият свят ще продължи съществуването си.

Нарастналата взаимозависимиост от икономически, технологични и екологични процеси между хора, народи и държави по света води до условия за планетарното им обвързване – Глобализация. Чрез иконамоческото и технологичното изменение започва свободно движение на капитали, големи инвестиции в слабо-развити държави, сливане и поглъщене на компании, движение на работна ръка, създаване не информационни системи, усъвършенстване не технологиите и работната ръка. От своя страна екологичното измерение е повод за съзадаване на природни организации за опазване на околната среда и за обмяна и разпространение на различни видове природни ресурси между държавите. Има много интересни хипотези за тези отношения и взаимовръзки.

Според Улрих Бек „Обществото произвежда колкото блага, толкова и беди”, т.е. колкото и да е полезно едно нещо, рано или късно то ще навреди по какъвто и да било начин. При икономическото и технологичното измерение обединението на държавите подпомага


Други реферати:
Основи на маркетинга-лекции (част 2)
Основи на маркетинга-лекции (част 3)
Основни понятия в маркетинга, източници на информация и др
Лекарствена политика
Здравно осигуряване


Изтегли рефератаЗдравно осигуряване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия