Мотив в управлението

Мотив в управлението

Японския модел за управление


Увод -Мотивационният процес като цяло е жизненонеобходим процес имащ за цел различни стимули да подобри условията на труд за трудещият се.

Мотивация като цяло е този фактор, който кара работникът да дава по-голяма единица тръд и качество от себе си, за да оправдае гласуваното му доверие, чрез този бонус от страна на работодателя. Добрата и постоянна мотивазия е ключът към бъдещ и дълготраен успех на даден икономически организъм.

Изложение- Японският модел на управление ме вълнува най-много, като той съчетава в себе си тези черти и белези в човека, които чрез допълнително и константно развитие носят винаги нужните ползи и блага за дадена икономическа организация. Този модел е проспериращ и градивен защото се стреми да намери и „извади” от човека неговия обем на интелектуални възможности и да ги внесе в съответната продукция като стока или услуга. Японски модел на управление е много хуманен тъй като разчита на човешкия позитивизъм и ентусиазъм. Брилянтните идей, бързите решение, нахотчивостта и адаптирането изискват именно полужително мислене и оптимистично приемане на живота като цял. Това управление учи на разумен и светъл колективен поглед на нещата, които имат постоянни иновации.

Аналитична част- Теорията на Маклиланд е свързана с мотивация от постижението се реализира в дадена японска фирма чрез разбирането, че да се постигне резултат и той да е ефективен е за в бъдеще е нужно не само постигането му но и постоянно негово обновяване. Набляга се на технологията и НИРД като нужните и задължителните методики за по-дългият и успешен живот на продукта. Тази теория отговаря на японския начин на мислене и поради тази причина се изполсва като едно от основните основополагащи теории за управление на японския персонал. Теорията на Маклиланд успява да се наложи в японските компании тъй като има за цел да възпита и научи работника на непрестанно търсене на нови и нови решения и в частност даопълнения и обновения така нужни за развитието и бъдещето на икономическа опганизация. Мотивацията спрямо постиженията е теория разкриващ смисъл на живота като цял или казано по друг начин – добрияти качествен живот не е цикличен и еднобразен такъв този, който е изживян пълно ценно и градивно. Теорията на Маклиланд засяга творческия подхот на японското управление, затова и се възприема толкова положително и се реализира успешно и на практика.

В която и да е японска фирма могат да се съчетаят следните теории: теорията на равновесието, теория за важността на целите и теория за социално познание. И трите теории е възможно да се комбинират, тъй като и трите разкрива пълна степен идеологията и принципите на японците. Теорията на равновесието разкрива пълна степен колективното начало в японския начин на работа. Само сплотеният е кординиран - екип е възможно да успее в своето начинание, а за да е сплотен той е нужно да няма разделение на различни класи в колектива. Т.е. да няма иерахичност в икономическия обект. Екипа като една константна единица изисква равновесие както в възнаграждението така и във влагането в работата (трудът).

Теорията на социално познание също се осъществява и може да се съчетае с други теории за управлението поради факта че отговаря на японския метод на работа

Други реферати:
Разпределение и преразпределение на националния доход
Финансиране със заемен капитал-банкови и облигационни заеми,търговски кредит, устойчиви пасиви
Шест стъпков процес в създаването и поддържането на финансовите продукти
Подоходно облагане на физически лица
Регулативни органи у нас


Изтегли рефератаРегулативни органи у нас - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия