Мотивация и труд


За трудовата мотивация и мотивирането


Един от най-значимите изследователи на трудовата мотивация - Фредерик Хърцбърг - завършва най-известната си статия с думите: “Ако имаш служител - използвай го пълноценно. Ако не можеш - уволни го. Ако не си в състояние нито да го ползваш пълноценно, нито да го уволниш, значи имаш мотивационен проблем.”1 Един от най-добрите моменти в този цитат е уловката: “За ЧИЯ мотивация става дума - на подчинения, или на управленеца?”След малко пак ще стане дума за нея. Но всъщност не играта със смисъла е определяща за значението на тези няколко изречения. Най-важното все пак остава подчертаването на всеобщия характер на мотивационния проблем за всяко управление, а и за всяко познание за човека.

Човешкото поведение като израз на човешката природа е вълнувало умовете на множество философи и учени в продължение на много векове и има много общо с вечните въпроси за природата на човека.

В същото време темата има и по-прагматични измерения. Всяко управление е в края на краищата управление на хора. Всяко управление малко или много визира човешки актове, стреми се да повлиява поведения. При това без да става дума за принуда, свързана с ограничаване на елементарните свободи и права на човека. Което на свой ред означава, че всяко управление ще трябва да има представа за своя обект, т.е. да се ориентира поне в определена степен кои са факторите, обуславящи поведението на човека, кои са подтиците, лежащи в основата на човешките поведенски актове и на по-дългосрочното целенасочено човешко поведение. Без подобна ориентация, управленските въздействия


Други реферати:
Международен транспорт-атомобилни превози
Организация на пътническите превози в железопътния транспорт
Организация на транспортно обслужване и параметри на транспортния процес на таксиметровите превози в гр.Бургас
Схема на краен усилвател на мощност
Стратегически риск мениджмънт. Отговорността на консултанта.


Изтегли рефератаСтратегически риск мениджмънт. Отговорността на консултанта. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия