Мулен Руж

Богомилството като социално-религиозно учениеВъзникнало като социално-религиозно учение в Средновековна България през X в. Появата на Богомилството обикновено се свързва с влиянието на някои ереси и преди всичко павликянството ( възниква през VII в. в Армения; дуалистично религиозно учение което, поддържа тезата, че в света се борят 2 сили- добро и зло; видимият свят е творение на злата сила, а невидимият е царството на доброто; павликяните се борят срещу църквата, богатството и светската власт, тъй като те принадлежат на видимия свят; смятат, че жената е равноправна във всяко едно отношение с мъжа ). По настоящем редица изследователи все по-често обръщат внимание на непосредствената връзка между Богомилството и самото християнско учение. Във всичките си проповеди и действия богомилите твърдят, че те са истински християни и че се стремят да възстановят християнското учение в неговия автентичен вид. Техни настолни книги били 4-те евангелия, с които били запознати отлично. Обстоятелствата, че както богомилите, така и представителите на официалната църква твърдели, че разпространяват християнството в неговия автентичен вид само по себе си е доказателство, че тази религия съдържа противоречия, даващи възможност за различни гледища и коренно противоположни изводи, които се правят на базата на текста. Този факт има своето обяснение- столетия наред християнството е било разпространявано сред различни обществени групи и по този начин в него се отразяват различни гледни точки. От една страна в него са претворени интересите на господстващите социални слоеве, а от др. страна в християнското учение намират място и настроенията на потиснатите. По тази причина се стига до възможност за целенасочен подбор на текстовете и тяхното тълкуване- подбор, който зависи най-вече от позициите от които се прави.

Вътрешната противоречивост в християнското учение е налице още в космогонията (теория за произхода на Вселената ).

Християнството се гради на базата на монотеизъм- идеята, че Вселената е продукт на един творец- добрият и всемогъщ Бог, по чиято воля са изградени видимият и невидимият свят. Всеки е длъжен да се възхищава от Божественото творение. Това е основна теза, отразена в Библията и проповядвана от официалната църква. Заедно с учението за единия добър, всемогъщ Бог, в Християнството е утвърдена и идеята, че на земята се разпорежда злата сила, че земята е в падение на дявола. Тази теза е утвърдена в Първо съборно послание на апостол Йоан. Тук се казва, че


Други реферати:
Социалните дейности и проблеми с бедността
Управление на персонала-същност, развитие, критерии
Търговско представителство. Корпоративно управление в банковата система
Цени и ценообразуване
Характеристика на търговията като стопанска дейност


Изтегли рефератаХарактеристика на търговията като стопанска дейност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия