Музеи в България

Различните древни и антични цивилизации създават три културни института, чието основно предназначение е да запазват и съхраняват културните постижения на човека. В областта на литературата и науката това става чрез създаването на библиотеките, в архивите се натрупват всички нормативни актове и документи, а материалните паметници, свързани с бита, изкуството и културата на хората през различните исторически периоди на човешката цивилизация, се запазват в музеите. Тези три културни института – музей, архив и библиотека се развиват успоредно и допълват взаимно през вековете и успяват да съхранят за поколенията историческата памет в областта на почти всички дейности на човека.

Науката, занимаваща се с историята, теорията и практиката на музейното дело – музеологията, възниква през 19-ти век в резултат на тогавашната активност за изграждането на музеи и особено на исторически и художествени такива. За нейното възникване допринася и необходимостта от въвеждане на научнообоснована система за експониране на музейните паметници, както и за тяхното събиране и съхраняване.

Още в първобитния начин на живот, хората събират отделни творения на природата, които са ги впечатлявали с необикновените си размери и форми. Постепенно в първобитния човек се формира вкус към красотата на природата и той се стреми да я отрази чрез своето изкуство, отразено в скалните рисунки в пещерите.

В българските земи има ценни археологически останки от праисторическо, тракийско, римско и византийско време, културно-исторически паметници. Запазени са голям брой манастири и църкви, които са свързани с историята и развитието на българския народ и държава. Голяма атрактивна стойност имат манастирите – Бачковски, Рилски, Троянски и т.н.

Националните ни музеи разполагат с много ценни експонати. Обзаведени са като къщи-музеи жилищата на видни български културни и исторически личности.


Други реферати:
Oбща архитектура на глобални информационни мрежи
Explanation of the + + +ATH0 bug in all Rockwell chipsets
Носители на информация. Кодове за представяне на информацията върху носители
Методи за кодиране на информацията
Исторически данни за компютъра


Изтегли рефератаИсторически данни за компютъра - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия