Музикални фестивали и конкурси във Варна

Музикални фестивалите на Варна

Фестивалите са масово разпространена социална практика.Те са конкретно свидетелство,че в културата продължават да съществуват явления,за които се говори често,без да са премислени като научни термини и понятия.Показателно е,че до този момент липсват цялостни и задълбочени изследвания за фестивалите не само в нашата,а и чуждестранната литература.

Като”фестивали”са назовавани събития,произвеждащи художествени послания,които са загърбили материалността и грубия,едноизмерен практицизъм .Но също така „фестивални” са многобройните бурени,винени,модни и други празненства,шумно подканящи към консумация и пиршество на сетивата.

Другата причина,поради която фестивалите са останали встрани от сериозния научен интерес,вероятно е,че явлението съществува сравнително от скоро.За разлика от празничните събития на традиционната култура,фестивалите са възможни в условията на идеи,относително неутрални както спрямо религиозния опит,така и спрямо етническите различия.Подобни условия възникват след европейския Ренесанс.


Условия,допринесли за възникване

на фестивалите във Варна

Представянето на фестивалите на Варна би следвало да се основава на най-общите особености на българската празнична художествена традиция.

Като проява на модерната културна активност,фестивалът е зависим в най-голяма степен от условията на големия град. В големия град у нас,включително и във Варна,от началото на ХХ век европейското влияние от любопитно увлечение прераства в норма на социалното поведение.

От началото на ХХ век публичните художествени събития стават неизменен атрибут от редуването на дейностите в морския град.Има постоянни музикални,театрални и литературни ядра.Първият музикален фестивал във Варна е създаден на 23 юли 1926година и е наречен”Варненско лято”. Първите Варненски музикални тържества продължават до 1 август. До 1939 г. те се провеждат в първия летния театър във Варна, който тогава се е намирал на мястото на Обсерваторията. "Варненско лято" има още едно достойнство - Международната лятна академия. Създадена през 1984 г. по идея на професор Минчо Минчев, това реално са първите майсторски класове, които започват да се организират в България.

До края на първата световна война музицирането от европейски тип е повсеместно разпространеното явление,а в годините след нея настъпва видимо активизиране на концертния и музикално-театралния живот.

Общественото начало в историята на фестивалите във Варна се илюстрира от обстоятелството,че сред учредителите на летните музикални тържества,освен първите български професионални музиканти(Добри Христов,маестро Георги Атанасов,Александър Кръстев,Панчо Владигеров,Венедикт Бобчевски),са и общественици(Герчо Герчев,Димитър Славов).

Първите варненски фестивали могат да се разглеждат и като реакция спрямо централистичния модел в управлението на художествената култура от началото на ХХ век.



Други реферати:
Любов и обич
Четенето е утеха
Административно право
Банково право
Граждански процес


Изтегли реферата



Граждански процес - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия