Началото на упадъка на Османската империя

 1. Европейско - османски политически отношения (ХV- ХVII в.) Европа и османската опасност. Падането на Константинопол. Войните на християнските държави срещу османците след 1389 г. до края на ХV в. Хабсбургско -османските конфликти през ХVI-­ХVII в. "Свещените коалиции". Ролята на Римската курия. Империята на султаните и равновесието на силите в Европа. Османското отстъпление пред Австрия и Русия (1683-1774). Мирът от Сремски Карловци ­ краят на ислямското надмощие и начало на деосманизацията на Югоизточна Европа.

Литература: основна 16-28, 43; допълнителна 4, 15, 17, 25.


 1. Апогеят на империята: 1453-1566. Завоеванията.Упадъкът – 1570-1774

  Установяването на Османците в Константинопол и на Балканите изглежда като победоносен отговор на Исляма към кръстоносните походи през 12-13 век. До 1700 година турците остават постоянна заплаха за християнска Европа. По времето на Мехмед II те преследват своето настъпление във всички посоки: на Запад, завоювайки Босна (1463), се насочва към Албания, където Скендербег им оказва значителна съпротива; от страната на Черно море те завладяват Крим, дотогава притежание на Генуа (1475); от страна на Армения - унищожават гръцката трапезундска държава (1461). Едно след друго островите на Генуа и Венеция в Егея и Морея падат в ръцете на османците, които вече водят война и по море и успяват да заемат Отрантския залив. При Баязид II (1481/1512), турският набег е спрян от успеха на унгарския крал Матиас Корвин, но въпреки това за първи път османската армия нанася първия голям удар върху Венецианците при Лепанто (1499). Свещената лига създадена от папата, Венеция, Унгария и Франция остава без резултати. Натискът на Запад познава и своята пауза, затишие по времето на Селим I (1512/1520): този султан се обръща на Изток, защото неговата амбиция е да събере под своята власт всички мюсюлмански народи. За по-малко от 10 години, османската империя удвоява своята територия с присъединяването на Сирия и Египет. Титлата на халифа, която принадлежи на Абасидите преминава към османците независимо, че официално те ще ревандикират тази титла от 1774 г.). (Титлата на върховния мохамедански управител, който има духовна и светска власт като наместник на Мохамед. Титла на турските султани до 1924 г. като носители на духовната власт.) Османската империя достига своя апогей по времето на Сюлейман II Великолепни (1520/1566), който завладява Белград (1521) и след битката при Мохач (28 октомври 1526 г.) почти цяла Унгария минава под негов протекторат. Но обсадата на Виена, остава неуспешна. Пред лицето на османската заплаха християнска Европа отново не е единна: Франция, следвайки своите частни интереси


  Други реферати:
  Латентно и моторно време като индикатори за управленската и изпълнителската част от поведението на личността
  Обработка на резултатите от психологичното измерване
  Планиране и реализация на експерименталното изследване
  Предмет и исторически корени на психологията
  Слухът и мълвата


  Изтегли рефератаСлухът и мълвата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия