Национален парк Рила

Тема: НАЦИОНАЛЕН ПАРК

РИЛА


1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Национален парк “Рила” e най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина.

В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и културата.

2. ПЛОЩ - 81 046 хектара

Паркът обхваща и просторни билни тревни съобщества, повече от 100 върхове с надморска височина над 2000 м., скални стени, пропасти, пещери, дълбоки каньони и водопади. На територията на Парка са разположени около 120 езера, от които 70 са от ледниковия период.


3. ИСТОРИЯ НА ПАРКА

Името Рила произхожда от тракийското “роула”, което означава “много вода”.

Територията е обявена за Национален парк на 24 февруари 1992 год.4. РЕЗЕРВАТИ


Други реферати:
Методически анализ
Заточеници-Яворов
Йордан Йовков
Естествен роман
Гераците на Елин Пелин


Изтегли рефератаГераците на Елин Пелин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия