Национален парк Рила

В Национален парк “Рила” попадат резерватите “Парангалица”, “Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”.

а) “Парангалица е резерват от 1933 г. и е обявен само един ден след най-стария резерват в България – “Силкосия”. Името на резервата е древно и идва от гръцката дума “парангалос” означава забранено, завардено. Резерватът е разположен върху част от югозападните склонове на Рила, на площ от 1509 хектара. В него се опазват едни от най-старите смърчови гори в Европа, със средна възраст над 200 години. От март 1977 г. резерватът е включен в Списъка на биосферните резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.

б) “Централен Рилски резерват” е най-големият резерват в България и един от най-големите в Европа. Създаден е през 1992 г. с цел да се съхранят горски, субалпийски и алпийски екосистеми, образуващи уникален природен комплекс. Резерватът е пример за опазване на биологичното разнообразие в планините на Централна и Южна Европа. Площта му е 12 393,7 хектара и обхваща значителна територия около връх Мусала. В границите на „Централен Рилски резерват” е включен и резервата „Маричини езера”, който е част от световната мрежа на биосферните резервати на ЮНЕСКО.

в) “Ибър” е обявен през 1985 г. с цел да опазва формациите от клек, както и находищата на реликтни растения и редки животински видове. Площта му е 2248,6 хектара. Обхваща северните склонове на билото на планината между върховете Ибър и Белмекен.

г) “Скакавица” е най-малкият български резерват. Площта му е само 70,8 хектара. Обявен е през 1968 г. Намира се в северозападния дял на Рила и е разположен между 1850 и 2050 м. надморска височина. Той е типично горски резерват, в който се опазват вековни гори от бяла мура.


5. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

а) растения


Други реферати:
Хардуерен тест на компютъра
Цветови модели
Цифрова обработка и анализ на речеви сигнали
Чат общуването
Социологическият подход в изследване на правото


Изтегли рефератаСоциологическият подход в изследване на правото - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия