Национален парк Рила

температурите падат до нулата, а комбинацията с дъжд и вятър става опасна. Вземете със себе си най-необходимите лекарствени препарати и превързочни материали. Не забравяйте тъмните очила и защитни кремове против изгаряне с висок фактор.

движете се с умерен ход – не бързайте излишно и почивайте така, че след похода да почувствате приятна умора без мускулна треска.

Обявете графика на маршрута с вероятните отклонения. Той трябва да се знае от вашите близки, приятели и колеги. Съобщете го в поделенията на Планинската спасителна служба. При влошаване на теренните и метеорологични условия трябва да преосмислите своето поведение и да обсъдите възможността за промяна на маршрута, връщане или отказване.

 • тръгвайте на поход, само ако сте здрави.

 • не се движете сам в планината.

 • внимавайте за опасността от изгубване – при липса или повредена маркировка, в непозната местност, при мъгла, силен вятър и снеговалеж, съществува реална опасност от изгубване. Затова запомнете:

 • движението при подобни условия става по маркировката, като се използват азимутни скици, компас и карта;

 • движете се бавно, без разкъсване на групата. Следете за броя на хората, не допускайте изоставане;

 • в случай, че не сте сигурен накъде се движите, слезте по безопасен път в горската част на планината и организирайте принудителен бивак;

 • не допускайте паника и разногласия. Вслушвайте се в разумните съвети на водача.

 • внимавайте за опасността от измръзване – откритите части на тялото могат да измръзнат не само при много ниски температури, но и при комбинация на ниски температури, силен вятър и валеж на дъжд и суграшица. Затова:

 • подсигурете се със сухи дрехи, шапки, ръкавици;

 • не спирайте при умора. Намалете темпото, но не лягайте и не сядайте на снега – почивката на снега крие опасност от бяла смърт;

 • при загуба на чувствителност на различни части от тялото, разтривайте до възстановяване на чувствителността и то само със суха дреха

 • внимавайте за опасност от лавини – лавиноопасни улеи и склонове има и в по-високата и в по-ниската част на планината, както и в близост до ски-пистите. Обикновено лавиноопасните места са обозначени със специализирана маркировка, шахматно разположени жълти и черни квадрати.

При необходимост можете да се обърнете към парковите служители и Планинската спасителна служба (http://pss.bglink.com/). Трябва да знаете, че помощта, която бихте потърсили при нужда от Планинската спасителна служба, вече се заплаща. Като алтернатива на заплащането в брой се явява Планинската здравна застраховка.

За да не предизвикате пожар:

 • палете огън само на определени и обозначени за целта места, като ползвате добре обезопасени огнища. Те трябва да са оградени с камъни, които не позволяват пламъците да се разпространят и да са разположени в близост до водоизточници, за да може лесно да се угаси огънят;

 • не оставяйте огъня без надзор и не го оставяйте да тлее, когато си тръгвате. Полейте го обилно с вода или го засипете с пясък. При напускане на мястото се убедете, че огънят е напълно угасен;

 • не палете огън на произволни места и особено, когато духа вятър;

 • не хвърляйте незагасена цигара;

 • не палете стърнища, слогове и растителност във високопланинските пасища, не изгаряйте растителни остатъци и отпадъци.

И ако все пак пожарът е факт...


Други реферати:
Учене
Психопрофилактиката в училище
Влиянието на природната и социалната среда върху личността
Конфликт между ученици в първи клас
Психологическо консултиране


Изтегли рефератаПсихологическо консултиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия