Национален парк Рила

От април до ноември, когато е пожароопасният сезон, Дирекцията на Парка дава денонощни дежурства. Вашият сигнал при пожар може да се окаже съдбовен за опазването на вековните гори, алпийските пасища, богатството от животински и растителни видове. Ако сте в група и се намирате в непосредствена близост до пожар, потърсете най-бързия начин да се обадите. Междувременно започнете да гасите с подръчни средства и чакайте пристигането на служителите на Парка и специализираните служби.

При пожар се обадете незабавно на дежурните телефони: (073) 805 37 в Дирекцията на Национален парк “Рила” или на телефон 160 на най-близката служба “Пожарна и аварийна безопасност”.
Други реферати:
Основни характеристики на ИО
Сумиране на 8-разредни двоични числа с фиксирана запетая с мантиса-с използване на симулатор CDL
Тестване и трасиране на изпълнима програма за процесор Intel x86-превръщане на малка ASCII буква в голяма
Циклични алгоритми и локални мрежи на Paskal
СИСКО в среден и малък бизнес


Изтегли рефератаСИСКО в среден и малък бизнес - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия