Най–малките общности и предизвикатвлствата към тях


ШУ“Епископ Константин Преславски”

Факултет: Хуманитарни науки

Катедра: Теология


Р Е Ф Е Р А Т


върху


Очерците по християнска социология: „ Свят, човек и култура”

и

Най – малките общности и предзвикатвлствата към тях”

ШуменДруги реферати:
История на счетоводството
Ликвидност на активите на фирмата
Международен одиторски стандарт (МОС) 500
Лекция по счетоводство на предприятието
Корпоративен данък по ЗКПО


Изтегли рефератаКорпоративен данък по ЗКПО - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия