Наполеон Бонапарт – съзидател или разрушител

Наполеон Бонапарт – съзидател или разрушителВ хода на Френската революция и демократичните преобразования, на власт идва един от най – големите европейски завоеватели – Наполеон Бонапарт.

В своите действия, той е съзидател и разрушител. Притежава всички качества, които трябва да има един истински лидер. С подходящо за времето си образование, амбиция, смелост той се доказва като невероятен организатор с аналитичен ум, съобразителност, привлекателност, умение да вдъхновява войниците с пламенните си речи.

Но от друга страна превръща цяла Европа в бойно поле. Сее разруха и смърт при засилващата се жажда за власт или по – скоро нежеланието му да се откаже от нея, което неминуемо довежда и до падението му.

В хода на контра революцията, защитава интересите на едрата буржоазия и заможното селячество. Така се ражда Наполеоновата империя. За да стабилизира властта си той създава редица декрети и нов Граждански кодекс. Неговата реформена дейност е впечатляваща. Закона за местната администрация се обновява с административни окръзи, като по този начин всичко става подчинено на центъра, ръководен от префект, поставен от Наполеон. За стабилизиране на финансите и валутата се създава Френската банка. Една от най – важните реформи е Гражданският кодекс – неприкосновеност на частната собственост, свобода на личността, равенство пред закона, върховенство на светската държава над църквата. В Търговският кодекс се създават: съвет за търговията и съвет по работата на фабриките и манифактурите. В Наказателния кодекс отменя наказанието с камшици и жигосване с желязо, но запазва смъртното наказание. В селското стопанство се въвежда нова техника. В областта на образованието – създава мрежа от средни (колежи) и висши (академии) училища. Увеличава се развитието на промишлеността и търговията. Увеличава се добивът на желязна руда и въглища, топенето на чугун, започва промишлен преврат в текстилната промишленост.

Наред с положителните преобразования, които прави, Наполеон сее смърт пепел и разруха откъдето мине, а това е цяла Европа. Застила бойните полета с трупове на хора и животни и срива градове и села до основи. И най – великите генерали и императори грешат. Неговата ненаситна алчност за власт довежда до падението му.

От живота знаем, че за да изградиш или създадеш нещо съвсем ново, трябва друго да отречеш или разрушиш. Или с други думи Наполеон Бонапарт е едновременно и съзидател и разрушител. Всичко зависи от каква гледна точка виждаш нещата.


Други реферати:
Електра-обвинение
Елисавета Багряна
Светът на Никола Йонков Вапцаров
Философски поеми на Пенчо Славейков
Вяра-Вапцаров


Изтегли рефератаВяра-Вапцаров - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия