Население на България (план за тема)

Население на България


I.Същност

– населението е основен фактор за развитието и териториалното разпределение на производителните сили във всяка страна

- съхранява и предава на следващите поколения народните традиции,обичаи и духовни ценности

II.Формиране на българската народност и нация

- резултат от съвместяване на трити основни етноса – траки,славяни и прабългари

1.Траки – едни от най – старите обитатели на Балканите; с индо-европейски произход и се формират като етнос в края на ІІхил.пр.Хр.; те са създатели на най-старата материална и духовна култура;

2.Славяни – съвременният облик на бълг.език и култура е славянски; спадат към групата на индо-европейските народи;

3.Прабългари – имат тюркско-алтайски произход; създават и организират държавата, дават името на народа; като наследници на прабългарския и тюркски етнически компонент в бълг.народност могат да се посочат капанците (Разградско) и гагаузите (Сев.Черноморие и Бесарабия)

- след военно-племенния съюз през 681г. между славяни и прабългари и сливането на трите етнически групи – траки,славяни и прабългари започва формирането на българската народност (до края на Xвек)

- през следващите векове върху развитието на бълг.общност силно влияние оказват византийското и особено осмонското владичество – те забавят стопанското, политическото и демографското развитие на земите на народа ни

*Византийско (1018-1186г.) и Османско влияние (1396 – 1878г.) – българският народ запазва своите език, бит, култура и вяра

*в края на XVIIIв. етническото самосъзнание на българите се изостря и бълг.народност се превръща в нация

Днес българите по света достигат до 11млн.д., от които само 60% населяват България

III.Етническа структура на населението

*Българи – през 2006г. – с най-голям относителен дял – 85,7%; българите преобладават във всички области на страната

*Турци – турската етническа група съставлява 9,7% от населението на България; преобладаващата част от населението в Кърджалийско (60%), Разградско (40%) и около 1/3 от населението в Шуменския, Търговищкия и Силистренския район;

*Роми – трета по численост – съставлява 3,7% от населението на България

*Други – най-голямата по численост етническа група е руската (около 30 000души); следват арменците (14 000) и евреите (3 000);

IV.Религиозна (конфесионална) структура

*Източно – православно – 82,6% - официалната религия за България; Бълг.православна църква се управлява от Светия Синод

*Мюсюлманско – 12,2% - североизт.Б-я и Източни Родопи;

*Католическо – 0,6% - над половината е в област Пловдив (Раковски – 56,4%)

*Протестантско – 0,5% - официално са регистрирани 15 протестантски църкви (Сливен,Монтана и Ямбол)

V.Демографски показатели

1.Брой на населението

1.1.Определение и значение – кол.демографски показател, който отразява демографските и соц.-иконом. изменения в страната

1.2.Фактори – зависи от движението на населението

1.3.Исторически преглед

Година на преброяване

Брой (хил.души)

Градско население (%)

1887

3 154

18,8

1985

8 949

64,8

2005

7 718

70,2

2006

7 679

70,6

2007

7 640

70,7


Други реферати:
Оценка и анализ на организацията на корпоративното управление в МАК АД
Проблемите на комуникациите в корпорация МакКесон
Преходът и мобилността на елитите в посткомунистическото пространство
Стилове на ръководство
Стратегически мениджмънт-анализ на външна среда


Изтегли рефератаСтратегически мениджмънт-анализ на външна среда - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия