Населението в България


НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Днес е заселена около 75% от територията на Земята, и тази територия значително се увеличава. Заселена е тази територия с постоянни селища.На север достига до 78с.ш., а на юг 54 ю.ш.Различието е в зависимост от разпределението на сушата.

Преброяване на населението е основния метод за получаване информация за него.В истор. план населението нараства. Предполага се, че 5 хил.г.пр.Хр.населлението на света ~30млн., 0г.~200/250млн.,1900г.~600млн.,кр.ХХв.~6милярда140млн.Първите преброявания са в древността за нуждите на военните и даначните в Китай и Египет.В съвремеността първото преброяване е през 1790г. в САЩ.

У нас първото преброяване е след Освобождението-1880г. повече от 2млн души.Осм.власт не е правила пребр., въпреки че е водела сравнително точен отчет за населението по адм. области. Сведенията, които са давани за предосвобожденска Б/я са противоречиви. В България. От 1992 -2001г за 1-ви път има намаляване на населението с ~половин млн За последните 10г. страната са напуснали~40/50хил. на год., а трайно се завръщат 10хил. Прогнозата е, че до 2020/25г. населението ни ще намалее с 1млн., то за сметка на младите. Най-голям е броят на население в София, Пловдив, Варна, Бургас. Най-гъсто населено е Софийското поле, Пазарджик, Пловдив, ср. теч. на р.Янтра.Най-малко населени са планинските обл., Добруджа, Странджа.

Високата смъртност и ниската раждаемост в последните години влияят върху намалението на населението. Най-ниска обща смъртност е в началото на 60те г на ХХв. До днес бавно нараства. Има разлика м/у градската и селска смъртност. П/з 1997г. Б/я бе с най- ниска раждаемост. До 60те г. раждаемостта в селата е по - висока, но п/з последните год. е по ниска от тази в градовете.

За повече от 100г. се наблюдава увеличаване делът на жените те се изравняват с мъжете и днес имат превес. Разликата, която съществува днес не е била толкова голяма дори в периода на войните. 2000г.- 1000мъж. на 1050жени. Смъртността при мъж-69г., жените-73г. Преброяването п/з 2001г. показва, че жените са с 200хил. повече.Жените са най-много в София и Пловдив, а най-малко в Благоевград и Силистра.


Други реферати:
Фондови пазари тест
Бай Ганьо–образ емблема на националните лутания и противоречия
Националното и общочовешкото в поезията на Христо Ботев
Мотивът за саможертвата в Борбата е безмилостно жестока на Н. Вапцаров
Под игото-Енциклопедия на българския живот през Възраждането


Изтегли рефератаПод игото-Енциклопедия на българския живот през Възраждането - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия