Насилието в училище

Насилието в училищата е проблем, който вълнува както всяко дете, по – голямата част от родителите на днешните ученици, независимо дали децата им са потенциални жертви или не, така и цялото ни общество, защото насилието е доста сериозен проблем сред подрастващите. От създадената обстановка в училище до много голяма степен зависи детето в каква посока ще продължи след това. В тази курсова работа ще се опитам да изложа основните причини довели до насилието, както и някои от възможните последици, до които може да доведе – психически, социална нагласа, физически последици.Аз съм човекът, когото тормозеше като малък
Аз съм човекът, който ти изглеждаше жалък
Аз съм човекът, който те отвращаваше
Аз съм човекът, на когото се подиграваше
Аз съм човекът, който седеше самотен
Аз съм човекът, който върви към дома неохотно
Аз съм човекът, когото плашеше до смърт всеки ден
Аз съм човекът, който стоеше безмълвен, смутен
Аз съм човекът, който носи болка в очите си
Аз съм човекът, който винаги крие сълзите си
Аз съм човекът, който живя в страх и насилие толкова време
Аз съм човекът, разрушен от това бреме
Аз съм човекът, който се давеше в презрение
Аз съм човекът, който проклинаше свойто рождение
Аз съм човекът, когото мачкаше за забавление
Аз съм човекът - от твоето поколение
Аз съм човекът, чието име не знаеш
Аз съм човекът, за когото нехаеш.
Ти мислиш, че е готино да си свиреп,
Но и аз съм Човек - като теб.

Стихотворението, което днес се използва от една от най – големите кампании за защита на правата на децата – Уницеф, с цел да пресъздаде чувството на дете, жертва на насилие. Написано от 14 годишната Лора Граймс от Бристъл, Великобритания, стихотворението представлява изповедта на едно от многото деца, жертви на насилие в училище. В следствие на наложения му тормоз детето поставя край на живота си, като в предсмъртното си писмо оставя стихотворението, което моли да бъде прочетено на погребението й. Това стихотворение, както и историята на Лора оказват своето влияние върху голям кръг от хора.

Още в средата на 20-ти век правото на образование е провъзгласено за едно от фундаменталнитечовешки права. Вприетата от ООН Всеобща декларация за правата на човека се прокламира, че “всяка личност има право на образование”.

Чл.26, Всеобща декларация за праватата на човека(1948г)Други реферати:
Западни диети и болести на обществото
Българска асоциация на социалните работници-SWOT анализ
Анализ на статия
Анализ на реклама
Анализ на статия по маркетинг


Изтегли рефератаАнализ на статия по маркетинг - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия