Настройка на акаунти за Windows vista

Създаване и управление на потребителски акаунти

1: Общи сведения и терминология

2: Правила за изграждане на нови потребители

3: Създаване, закриване и модифициране на потребителски акаунти

4: Задаване на свойства на потребителските акаунти

5: Работа с групи

6: Отдалечен достъп

За тази глава

Тази глава ви подготвя да използвате и създавате потребителски акаунти в Windows Vista. В началото ще научите защо е нужно да се създават акаунти и как се планират потребителските акаунти. След това ще може да създавате потребителски акаунти, да задавате права и накрая – да създавате и модифицирате групи от потребителски акаунти.


Други реферати:
Законодателна рамка на е-обслужване в Администрацията
Защита на икономическата информация
Защита на информацията
Защита на класифицирана информация в компютърни мрежи
Възрастови особености в развитие на художественото изкуство


Изтегли рефератаВъзрастови особености в развитие на художественото изкуство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия