Научна иновационна политика на Германия

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Магистърска програма “???????????????????????”


Дипломна работа

на тема:

НАУЧНА ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ГЕРМАНИЯ

Дипломант:

??????????????

Специалност:

????????????????”

Ф.№ ???????????


Научен ръководител:

??????????????????


София


Други реферати:
Основни канали за изтичане на информацията в информационните системи
Процесорен възел-ROM памет с капацитет 128х4-разредни думи-ИС 74153, 74139, 74188
Програма на C# за показване на изображението
Основни понятия и елементи на въздушен електропровод
Преглед на информационно търсещата система на prelex


Изтегли рефератаПреглед на информационно търсещата система на prelex - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия