Научни школи


Антропологични – атавистичните школиЧрез тях се обясняват редица действия на нормалните деца, а и някой от болестите състояния, като възвръщане към стари фази а био-социалното развитие на човечеството . Типична в това отношение е атавистичната школа на Карл Фогт . В своето съчинение „Микрокефалия” (1873) той смята , че олигофренията представлява „човек по тяло, а маймуна по ума” . Това е така , сочи Форг , защото анатомично мозъкът на тези индивиди е построен по два модела : голямомозъчните полукълба са по модела на маймуните,а мозъчният символ е като при хората.Изказаното становище е било своевременно разкритикувано още от неговите съвременници , като например т П.П.Мержеевский,Д.Н.Зернов.С.С.Корсаков и др.

Антропологичната школа на престъпността има за свой основоположник италианеца Чезаре Ломброзо . Вместо да търси социологичните корени на престъпността , той смята, че същата бива реализирана от особен род хора, които поизлизат от специален човешки клон , наречен „престъпен човек” . Те са и с особени черти , отразени даже върху физиономиите им. Ламброзо смята още , че дори деятелите на Френсаката революция. Първия интернационал и Парижката комуна са били също така престъпни делегати.Престъпниците именно са с денинкветното поведение и затова изпълват затворите непрекъснато.

Представителите на зоологичната школа на престъпността смята, че чрез човекът се завръща към фразата на своите стари животински инстинкти и по този начин потъпква морала и завършва редица зверски постъпки . Много картинно Емил Зола е представил чрез средствата на литературата историята на един такъв „човек – звяр” . Смятало се е , че тези зверски инстинкти действа дори и тогава,когато например децата измъчват малките животни и изпитват голямо удоволствие от тази дейност.Това те вършат напора на звяра в себе си.Генетичните школиДруги реферати:
Управленско счетоводство
Пищов по финансово счетоводство
Пищов по счетоводство
ДМА-преоценка и намаление-ликвидация, продажби, внасяне на апортни вноски при съучастия, липса, връщане на не парични дялови вноски
Предмет и обект на счетоводството


Изтегли рефератаПредмет и обект на счетоводството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия