Научни школи

Школа на ембрионалните проучвания приема , че в основата на аномалиите стои недоразвитие на отделни мозъчни части по времето на ембрионалното развитие.Такова недоразвитие на значителна част от мозъчната кора е установил немският философ К.Хамберг при умствено изостаналите . По статистически данни и икономически проучвания немският лекар Л.Клаусенер установил следното при една слабоумна просакиня , родена през 1740 г. Към 1893 г. от нейните 834 потомци с умствена изостаналост са били 109. От тях 100 са били извън брачни , 181 проститутки,142 просяци , 46 на издръжката на общините , а 76 били углавни престъпници, от които 7 убийци.Така , затваряйки очи пред тежките социално-икономически условия и липсата на целенасочени общобиологични и възпитателни грижи , много автори достигнали до обвиняване единствено на „ генетичния материал” .Това било доказателство , и то безспорно , на школата за „Родения престъпник” . Нейният основоположник Е.Блойлер обяснява по този начин появата на някои от заболяванията и психо-физическите аномалии.От по-модерните етично-деонтологични проблеми на съвременните генетични школи произтича школата за генното инженерство . Нейните постижения, като и тези на редица други модерни и фини биотехнологии, реализат не само промяна в начина на оплождането и на ражданията , но и за характера на самия генетичен материал.По този път се пораждат редица проблеми , като тези относно бащинството , майчинството , материалното и духовното наследство и правата.












Дегенаерационни школи




Всъщност основоложникът им е френският психиатър Бенедикт Морел. Той установява ,че след някои родове известни болести като туберкулоза , сифилис , алкохолизъм и дълбоко израждане на


Други реферати:
Поведение на индивида в организацията
Екзистенциално- хуманистичен подход при консултиране
Деградация на личността от органичен тип
“Лайф-спен подходът към изследване на мисленето при решаването на проблеми” (III част) от Джаку Смит и Пол Б. Болтс
Лидерство и вземане на решения


Изтегли реферата



Лидерство и вземане на решения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия