Недействителност на административните актове

Понятието администрация се отъждествява с понятието управление.Най-същественото от всички видове управление е държавното управление- управлението, което осъществява държавата в различни сфери на обществения живот. То се осъществява въз основа на действащото законодателство, което е създадено от самата държава във защита на нейните интереси като най-висша организация на обществото, създадено от самото него.Държавното управление се осъществява от органите на изпълнителната власт,начело с МС. Характерно за управленческата дейност на държавата е че тя има изпълнително-разпоредителен характер. Изпълнителен характер има,защото се осъществява в изпълнение на държавната политика във различни сфери на обществения живот, а разпоредителен, защото се гарантира изпълнението с помощта на държавната принуда. Държавното управление се осъществява въз основа и в изпълнение на действащото законодателство, т.е. на актовете издадени от Парламента. Актовете се реализират в различни сфери на обществения живот с помощта на органите на изпълнителната власт.При държавното управление органите на изпълнителната власт могат да издават подзаконови административни актове- различни наредби, правилници инструкции и тарифи, постановления на МС.Тези административни актове също съдържат правни норми,които имат подзаконов вторичен характер, защото се издават въз основа и в изпълнение на законите,които съдържат първични правни норми. Държавното управление оказва контрол върху различните административни органи и върху цялостната изпълнително-разпоредителна дейност.

Административният акт е едностранно волеизявление на държавен орган, което създава права или задължения на правните субекти или установява правни положения. Административните актове биват:

1. утежняващи /създават задължения/ или облагодетелстващи /създават права/.

2. удостоверителни- удостоверяват някакъв факт.

3. конститутивни- установяват ново правно положение на лицето, например диплом за завършено образование.


Други реферати:
Мотивът за смъртта и безсмъртието в стихотворението Обесването на Васил Левски
Индийски бойни изкуства
Информация за някои обреди
Немили-недраги
История на Руните


Изтегли рефератаИстория на Руните - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия