Нормативна основа на публичната администрация
Нормативна основа на публичната администрацияПравните характеристики на публичната администрация,насочва вниманието към връзката между право и администрация.Разглежда се правно нормативната база на организация и дейността на публичната администрация.Трудно е да се изследват всички институции на правото, който имат отношения към публичната администрация, но е очевидно, че съществуват няколко групи въпроси,които пряко засягат и даже определят администрацията и отношенията,свързани с нея.Това са въпросите,отнасящи се до следното:
кой и как определя правомощията на администрацията;кой може да притежава и да реализира права и задължения в сферата на администрацията,как административните органи осъществяват правомощията си,как са уредени отношенията между граждани и администрация.
Една от характерните черти на публичната


Други реферати:
Макроикономическа политика
Дидактически принципи. Принцип на нагледност
Външна и транспортна реклама
Дидактическите методи и тяхното приложение в началното училище
Какво е обществена комуникация


Изтегли рефератаКакво е обществена комуникация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия